Home » Uncategorized » Visa tốt nghiệp 485-Cơ hội làm việc tại Úc

Visa tốt nghiệp 485-Cơ hội làm việc tại Úc

Visa 485- dành cho cho sinh viên mới tốt nghiệp là một visa việc làm cho các sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc. Visa này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm tùy trường hợp.

 

Đây là một phương án tốt nhằm gia hạn thời gian ở lại Úc của bạn để tăng thêm khả năng đáp ứng đủ điều kiện cho visa thường trú hoặc visa làm việc có tay nghề cao.

 

I/ Các dạng đủ điều kiện

Có hai dạng đủ điều kiện của visa dành cho du sinh mới tốt nghiệp 485:

 

1.    Dạng việc làm nghiên cứu (Post Study Work Stream): thường được biết đến với tên viết tắt là PSWV. Dạng đủ điều kiện này được đưa ra vào tháng 3/2013 dành cho những du sinh nộp visa du học sau ngày 5/11/2011.
2.    Dạng việc làm tốt nghiệp (The Graduate Work Stream): các điều kiện gần giống như dạng visa 485 – tốt nghiệp có tay nghề trước tháng 3/2013.

 

II/ Các yêu cầu chung

Có một số yêu cầu chung dành cho cả 2 dạng việc làm nghiên cứu và việc làm tốt nghiệp:
Tuổi: Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.
Tiếng Anh: Phải đạt đủ yêu cầu tiếng Anh tối thiểu (ít nhất 6.0 cho bài thi IELTS hoặc passport từ các nước sử dụng tiếng Anh). Văn bằng chứng chỉ Anh ngữ cần thiết phải được cung cấp vào ngày nộp đơn.
Học tại Úc: Bạn phải đủ điều kiện học 2 năm tại Úc và đã hoàn thành trình độ học vấn trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp visa.
Điểm xét tuyển: Visa 485 không yêu cầu thi xét tuyển.

 

Rất nhiều trường hợp thắc mắc nếu thời gian học tập ở Úc ít hơn hai năm (khóa học ngắn hạn) thì làm sao lấy được thị thực 485, câu trả lời là bạn phải tìm cách kéo dài thời gian học tập ra, cách khả dĩ nhất là đăng ký thêm một khóa học nào đó.

II.1/ Yêu cầu dành cho việc làm nghiên cứu

Để đủ điều kiện cho dạng visa việc làm nghiên cứu (PSWV), bạn phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
1.    Nộp đơn xin visa du học đầu tiên sau ngày 5/11/2011:
•    Bạn phải nộp đơn xin visa du học đầu tiên vào hoặc sau ngày 5/11/2011 để đủ điều kiện xét tuyển visa.
•    Nếu bạn nộp đơn xin visa du học đầu tiên trước ngày này, bạn không được nộp đơn xin visa PSWV, ngay cả khi bạn có một visa du học được cấp sau ngày này.
2.    Học tại Úc với trình độ cử nhân hoặc cao hơn: Bạn phải hoàn thành một trong số các trình độ sau tại Úc để đủ điều kiện nộp đơn xin visa PSWV:
•    Bằng cử nhân.
•    Cử nhân danh dự.
•    Thạc sỹ dạng vừa học vừa làm.
•    Thạc sỹ (mở rộng).
•    Thạc sỹ dạng nghiên cứu.
•    Tiến sỹ – ví dụ như tiến sỹ triết học (Ph.D).
Lưu ý rằng bạn không thể nộp đơn xin visa PSWV khi bạn chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng hoặc các chứng chỉ, mặc dù những khóa học này được tính là đủ yêu cầu học 2 năm nếu những khóa học này có các tn1 chỉ học thuật của một trong số các trình độ trên. Các khóa học dưới trình độ cử nhân (ví dụ như chứng chỉ III, cao đẳng hoặc bằng liên kết) không được tính vào các khóa học trong yêu cuầ của visa PSWV.

II.2/ Các yêu cầu dành cho dạng việc làm tốt nghiệp

Các yêu cầu của dạng việc làm tốt nghiệp khá khác biệt so với dạng việc làm nghiên cứu:
1.    Đánh giá kỹ năng:
Để đủ điều kiện cho visa 485 dạng việc làm tốt nghiệp, bạn phải vượt qua được các đánh giá tay nghề trong danh sách các việc làm cần tay nghề. Không có danh sách nghề nghiệp hay yêu cầu đánh giá nghề nghiệp dành cho visa PSWV.
Bạn không thể nộp đơn xin visa dạng việc làm tốt nghiệp cho đến khi bạn đã nộp đơn xin đánh giá tay nghề. Bảng đánh giá tay nghề không cần phải được hoàn thành trước ngày nộp đơn xin visa 485, và có thể được bổ sung sau khi đã nộp đơn xin visa.
2.    Nghề nghiệp phải liên quan đến bằng cấp:
Tất cả các bằng cấp được tính trong yêu cầu học 2 năm phải có liên quan đến nghề nghiệp mà bạn được đề cử.
3.    Các bằng cấp đủ điều kiện:
Các sinh viên có thể nộp đơn xin visa dạng việc làm tốt nghiệp có nhiều bằng cấp được chấp nhận hơn dạng visa PSWV, ví dụ:
•    Bằng cấp về thương mại: bao gồm các chứng chỉ III hoặc cao hơn trong các nghề về thương mại.
•    Cao đẳng và cao đẳng cao cấp.
•    Bằng sau đại học.

 

III/ Lưu ý

 

III.1/ Tôi phải nộp đơn tại Úc hay ở nước ngoài?

Người nộp đơn chính phải ở Úc khi nộp đơn xin visa 485, và phải giữ visa du học có giá trị trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn.

III.2/ Liệu có thể đưa thành viên gia đình sang Úc hay không?

Bạn có thể thêm các thành phần gia đình sau vào đơn xin visa:
•    Vợ/Chồng, người sống chung có quan hệ vợ chồng (đồng giới hoặc khác giới).
•    Trẻ em phụ thuộc.
Nếu bạn đã được cấp visa 485 thì có thể nộp đơn xin cho các thành viên gia đình đến Úc cùng bạn theo diện visa 485.

III.3/ Thời hạn và các điều kiện

Thời hạn dành cho visa 485 phụ thuộc vào tình trạng của cá nhân bạn.
Visa dạng việc làm tốt nghiệp có giá trị trong vòng 18 tháng kể từ ngày được cấp visa.
Thời hạn của visa dạng việc làm nghiên cứu phụ thuộc vào bằng cấp mà bạn đã hoàn thành tại Úc, được tính như sau:
•    2 năm: hoàn thành bằng cử nhân, cử nhân danh dự, thạc sỹ dạng vừa học vừa làm hoặc thạc sỹ (mở rộng).
•    3 năm: thạc sỹ nghiên cứu.
•    4 năm: tiến sỹ.
Khi đã có visa 485, bạn có quyền làm việc không bị hạn chế tại Úc. Bạn phải luôn có bảo hiểm sức khỏe khi đang có các visa về việc làm có tay nghề.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*