Home » Tin tức nước ÚC - Tin tức trong ngày mới nhất ở Australia » Luật Úc » Úc bổ sung nhiều ngành nghề vào danh sách MLTSS từ 11/3/2019
Úc bổ sung nhiều ngành nghề vào danh sách MLTSS từ 11/3/2019
Úc bổ sung nhiều ngành nghề vào danh sách MLTSS từ 11/3/2019

Úc bổ sung nhiều ngành nghề vào danh sách MLTSS từ 11/3/2019

Úc bổ sung nhiều ngành nghề vào danh sách MLTSSL, mở thêm cơ hội định cư

Theo Bộ trưởng Di trú David Coleman, Úc sẽ có những thay đổi lớn trong hệ thống di trú, trong đó có những ngành nghề vừa được thêm vào danh sách tay nghề để nộp visa thường trú và tạm trú.

Được biết, những thay đổi trong danh sách tay nghề đã được tham vấn với Bộ Việc làm và Doanh nghiệp nhỏ về thị trường lao động Úc.

Cụ thể, danh sách cập nhật có 36 nghề mới được thêm vào danh sách tay nghề Trung và Dài hạn (MLTSSL).

Ngoài ra, các quy định về visa cũng được nới lỏng để giúp các nông gia và các cơ quan về thể thao có thể thuê mướn lao động nước ngoài.

Theo đó, thời hạn visa cho những lao động ngoại quốc làm nông trại sẽ được kéo dài lên 4 năm, thời gian visa của vận động viên thể thao và nghệ sĩ là 8 năm

Trong danh sách mới nhất có thêm 18 ngành nghề mới bổ sung vào danh sách tay nghề vùng nông thôn (Regional Occupation List).

Đây là những ngành nghề cho phép chủ nhân bảo lãnh lao động ngoại quốc đến làm việc ở Úc trong vòng 4 năm ở một số vùng được chỉ định.

Dưới đây là danh sách những ngành mới trong nghề Trung và Dài hạn (MLTSSL)

Arts Administrator or Manager

Dancer or Choreographer

Music Director

Artistic Director

Tennis Coach

Footballer

Environmental Manager

Musician (Instrumental)

Statistician

Economist

Mining Engineer (excluding Petroleum)

Petroleum Engineer

Engineering Professionals nec

Chemist

Food Technologist

Environmental Consultant

Environmental Research Scientist

Environmental Scientists nec

Geophysicist

Hydrogeologist

Life Scientist (General

Biochemist

Biotechnologist

Botanist

Marine Biologist

Microbiologist

Zoologist

Life Scientists nec

Conservator

Metallurgist

Meteorologist

Natural and Physical Science Professionals nec

University Lecturer

Multimedia Specialist

Software and Applications Programmers nec

Horse Trainer

18 ngành mới thêm vào danh sách tay nghề vùng nông thôn

Aquaculture Farmer

Cotton Grower

Fruit or Nut Grower

Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/field crop grower (NZ)

Mixed Crop Farmer

Sugar Cane Grower

Crop Farmers nec

Beef Cattle Farmer

Dairy Cattle Farmer

Mixed Livestock Farmer

Deer Farmer

Goat Farmer

Pig Farmer

Sheep Farmer

Livestock Farmers nec

Mixed Crop and Livestock Farmer

Dentist

Anaesthetist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*