Home » Tin tức nước ÚC - Tin tức trong ngày mới nhất ở Australia » Tìm hiểu vui về cách xác định quốc tịch Việt Nam

Tìm hiểu vui về cách xác định quốc tịch Việt Nam

(www.iDuHocUc.com) – Tìm hiểu vui về cách xác định quốc tịch Việt Nam. Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để xác định quốc tịch của một người chưa? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu cách xác định quốc tịch việt nam thông qua những hình ảnh dễ thương bên duwois nhé.

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch là vấn đề mang ý nghĩa chính trị, pháp lý thể hiện quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Việc xác định quốc tịch của một người nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của người đó với một nhà nước, quốc gia, và cũng là để xác định quyền và trách nhiệm của nhà nước này đối với người đó.

Quốc tịch Việt Nam do sinh ra là việc một cá nhân được mang quốc tịch Việt Nam một các mặc nhiên từ khi người đó mới sinh ra.

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

“Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam”

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

“Trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch thì có quốc tịch Việt Nam”

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

” Trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam”

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

“Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con”

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

“Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam”

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

“Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam”

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

“Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam”

Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam
Cách xác định người có quốc tịch Việt Nam

” Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam”

Trẻ sơ sinh được hiểu là trẻ sinh ra trong thời gian 3 ngày trở lại. Trẻ em là trẻ chưa đủ 15 tuổi.

*Lưu ý rằng: Trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Và, trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận việc nuôi con nuôi.

Ngoài các nguyên tắc xác định quốc tịch Việt Nam do sinh ra như trên, một cá nhân hoàn có thể có quốc tịch Việt Nam bằng cách nhập hoặc trở lại quốc tịch.

Khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của cha mẹ thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng với cha mẹ cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ. Tuy nhiên, nếu người con từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người con.

Có một điểm rất quan trọng mà ta nên biết rằng: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa thôi hay bị tước quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

*Tham khảo thêm tại Luật Quốc tịch Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*