Home » Tin tức nước ÚC - Tin tức trong ngày mới nhất ở Australia » Luật Úc » Tăng Điểm Pool and pass marks từ sau ngày 1 July 2018 lên 65 Điểm

Tăng Điểm Pool and pass marks từ sau ngày 1 July 2018 lên 65 Điểm

Để có thể nhận được invitation từ bộ di trú thì số điểm tối thiểu phải có sau ngày 1/7/2018 là 65 điểm tăng thêm 5 điểm so với nằm 2017 là từ mức 60 điểm.

Part 2—Pool and pass marks in relation to general skilled migration visas

6 Pool and pass marks—post‑1 July 2018 invitations to apply

(1) For the purposes of the Act and Regulations, the pool mark in relation to a general skilled migration visa is 65 points.

(2) For the purposes of the Act and Regulations, the pass mark in relation to applications for a general skilled migration visa is 65 points.

7 Pool and pass marks—pre‑1 July 2018 invitations to apply

(1) For the purposes of the Act and Regulations, the pool mark in relation to a general skilled migration visa is 60 points.

(2) For the purposes of the Act and Regulations, the pass mark in relation to applications for a general skilled migration visa is 60 points

Mọi người có thể xem chi tiết tại:

https://www.legislation.gov.au/Details/F2018L00920 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*