Home » Nên Xem » Tại sao phải cần thẻ OSHC,OSHC là gì

Tại sao phải cần thẻ OSHC,OSHC là gì

Nội dung bài viết

OSHC LÀ GÌ?

Bảo hiểm du học sinh (OSHC) là dịch vụ bảo hiểm y tế bảo hiểm cho các chi phí:

 • Điều trị y tế bên ngoài bệnh viện
 • Điều trị y tế trong bệnh viện
 • Dược Phẩm Kê Đơn
 • Hỗ trợ xe cứu thương khẩn cấp

oshc-la-gi

TẠI SAO DU HỌC SINH CẦN CÓ BẢO HIỂM OSHC?

 • Yều Cầu Thị ThựcBộ Di Trú yêu cầu tất cả những người có thị thực du học duy trì mua bảo hiểm OSHC trong suốt thời gian họ ở tại Úc. Điều kiện 8501 – Duy trì mua bảo hiểm OSHC là một điều kiện bắt buộc của một thị thực du học. Bộ Di Trú khuyến cáo các du học sinh không duy trì việc mua bảo hiểm OSHC của họ sẽ bị hủy bỏ thị thực.
 • An tâmViệc điều trị y tế có thể đắt đỏ. Du học sinh không đủ điều kiện đối với dịch vụ Medicare – hệ thống bảo hiểm y tế công cộng cho Công Dân Úc. Do không thể tiếp cận dịch vụ Medicare, du học sinh có thể gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí cho việc điều trị y tế. Trong một số trường hợp, việc điều trị tại bệnh viện có thể mất chi phí trên 600 đô-la mỗi ngày.Bảo hiểm OSHC được đưa ra để bảo đảm cho các du học sinh được bố trí chăm sóc y tế trong thời gian họ ở Úc. Bảo hiểm OSHC bảo đảm cho du học sinh có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp mà không bị rơi vào tình trạng quá khó khăn về tài chính.

 

NHỮNG AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BẢO HIỂM OSHC?

Bạn đủ điều kiện đối với hợp đồng bảo hiểm này nếu bạn là một “Du Học Sinh”. “Du Học Sinh” hiểu theo theo điều khoản 48 của các Điều Khoản Y Tế Quốc Gia 1954, đó là:

 • một người có thị thực du học; hoặc
 • một người:
  • nộp đơn xin thị thực du học; và
  • đang có thị thực chuyển tiếp; và
  • đã từng có thị thực du học ngay trước khi được cấp thị thực chuyển tiếp.

Vợ/chồng hoặc người phụ thuộc có thể được bảo hiểm theo một hợp đồng chừng nào hợp đồng đó còn dành cho một kế hoạch gia đình.

Một người phụ thuộc dưới 18 tuổi nghĩa là phụ thuộc thực sự hoặc hoàn toàn vào bạn về hỗ trợ tài chính, tâm lý hoặc vật chất. Khi một Người Phụ Thuộc đến tuổi 18, họ không còn là Người Phụ Thuộc đối với dịch vụ bảo hiểm OSHC và có thể muốn tìm kiếm những lựa chọn bảo hiểm y tế khác.

 

TÔI PHẢI ĐƯỢC BẢO HIỂM TRONG BAO LÂU?

Chính Phủ Úc yêu cầu bạn mua bảo hiểm OSHC cho toàn bộ thời gian bạn ở tại Úc.

Bạn có thể mua bảo hiểm OSHC:

 • Cho toàn bộ thời gian của thị thực du học của bạn
 • Cho giai đoạn tối thiểu được bảo hiểm là 12 tháng, hoặc thời gian của thị thực du học của bạn, tùy theo quãng thời gian nào ngắn hơn.

Chúng tôi khuyên bạn mua bảo hiểm OSHC cho thời gian thị thực của bạn vì:

 • Bạn đủ điều kiện được giảm giá 5% khi mua một hợp đồng bảo hiểm trên 12 tháng
 • Bạn sẽ tránh được trường hợp tăng giá trong tương lai
 • Bạn không cần phải lo lắng về việc quên đóng mới bảo hiểm của mình

 

OSHC BẢO HIỂM NHỮNG GÌ?

OSHC Worldcare cung cấp một mạng lưới an toàn cho du học sinh, tương đương với mạng lưới do Medicare cung cấp cho người dân Úc. Thêm vào đó, OSHC Worldcare cũng bao gồm quyền sử dụng một số bệnh viện tư và phòng mổ ban ngày, bảo hiểm xe cứu thương khẩn cấp và lợi ích sử dụng dược phẩm kê đơn.

DỊCH VỤ BÊN NGOÀI BỆNH VIỆN

Dịch vụ Phúc lợi với mỗi dịch vụ
Dịch vụ y tế của bác sỹ (Dịch vụ Bác Sỹ Đa Khoa) Những khoản phúc lợi như được liệt kê trong danh mục Phúc Lợi Y Tế Medicare
Dịch vụ y tế như kiểm tra bệnh và chụp X-quang

 

Lệ phí trong Danh Mục Phúc Lợi Y Tế Medicare (Medicare Benefits Schedule) không thay đổi trên khắp nước Úc và được định ra bởi Bộ Y Tế và Người Cao Niên (Department of Health and Ageing) với sự tư vấn của các chuyên gia.

Phúc lợi có thể thanh toán thường là 100% của lệ phí trong Danh Mục cho hầu hết các dịch vụ Bác Sỹ Đa Khoa và 85% lệ phí trong Danh Mục cho tất cả các dịch vụ bên ngoài bệnh viện khác. “Số khoản chi” xác định phúc lợi có thể thanh toán. Hãy đọc Trang Thông Tin “Dịch Vụ Bên Ngoài Bệnh Viện” của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.

Ví dụ, nếu phúc lợi có thể thanh toán là 85% lệ phí trong danh mục, bệnh nhân thanh toán khoản chênh lệch giữa lệ phí trong Danh Mục và phần được giảm (còn được gọi là “đồng chi trả”).

 

Một số bác sỹ, chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể tính tiền cao hơn MBS. Nếu bác sỹ tính tiền cao hơn MBS, chúng tôi sẽ thanh toán 85% khoản phí theo MBS và bệnh nhân phải thanh toán phần vượt quá khoản chi này.

 

DỊCH VỤ TRONG BỆNH VIỆN – BỆNH VIỆN CÔNG

Dịch vụ Phúc lợi với mỗi dịch vụ¹
Bệnh nhân được nhận vào phòng ở chung hoặc phòng ở riêng trong khu nhà ở của bệnh viện 100%
Những dịch vụ trong cùng ngày như một bệnh nhân được nhận vào 100%
Tai Nạn và Cấp Cứu 100%
Những dịch vụ cho bệnh nhân ngoại trú và dịch vụ hậu phẫu 100%
Điều trị phục hồi chức năng/nghề nghiệp theo những điều kiện dưới đây:

 1. Phép điều trị phải được bác sỹ điều trị đề xuất
 2. Phép điều trị phải được đề xuất để phục hồi sau khi ốm hoặc chấn thương nặng
 3. Phép điều trị được cung cấp khi bạn là một bệnh nhân được nhận vào của bệnh viện
100%

¹Chi phí là phần do các cơ quan y tế Tiểu Bang và Lãnh Thổ xác định cho các dịch vụ mà một bệnh nhân không phải công dân Úc phải chi trả.

DỊCH VỤ TRONG BỆNH VIỆN – BỆNH VIỆN TƯ NHÂN

Dịch vụ Phúc lợi với mỗi dịch vụ¹
Bệnh nhân được nhận vào phòng ở chung hoặc phòng ở riêng trong khu nhà ở của bệnh viện 100%
Những dịch vụ trong cùng ngày như một bệnh nhân được nhận vào 100%
Tai Nạn và Cấp Cứu 100%
Những dịch vụ cho bệnh nhân ngoại trú và dịch vụ hậu phẫu 100%
Điều trị phục hồi chức năng/nghề nghiệp theo những điều kiện dưới đây:

 1. Phép điều trị phải được bác sỹ điều trị đề xuất
 2. Phép điều trị phải được đề xuất để phục hồi sau khi ốm hoặc chấn thương nặng
 3. Phép điều trị được cung cấp khi bạn là một bệnh nhân được nhận vào của bệnh viện
100%

¹Chi phí là phần do các cơ quan y tế Tiểu Bang và Lãnh Thổ xác định cho các dịch vụ mà một bệnh nhân không phải công dân Úc phải chi trả.

Bạn được bảo hiểm để điều trị trong bệnh viện tư nhân. Tuy nhiên, phải hiểu rằng các bệnh viện tư nhân có thể tính phí cao hơn lệ phí do các cơ quan chức năng Tiểu Bang và Lãnh Thổ xác định, và bạn sẽ phải trả phần chênh lệch.

DƯỢC PHẨM KÊ ĐƠN

Dịch vụ Phúc lợi với mỗi dịch vụ Giới hạn Hàng Năm
Phúc lợi đơn thuốc – chỉ những dược phẩm do một bác sỹ được đăng ký kê đơn và xem xét – cho những chi phí vượt quá khoản tương đương với đóng góp của bệnh nhân cho những đối tượng được hưởng phúc lợi chung trong Chương Trình Tài Trợ Dược Phẩm (Pharmaceutical Benefits Scheme-PBS) hiện nay. Tối đa 50 đô-la cho mỗi loại thuốc trong đơn Khoản tối đa cho mỗi năm dương lịch
Độc thân 300 đô-la
Gia đình 600 đô-la

 

Đóng góp của bệnh nhân trong chương trình PBS có nghĩa là khoản các thành viên cần chi trả theo luật pháp để thanh toán cho một đơn thuốc trước khi OSHC Worldcare bắt đầu thanh toán phúc lợi. Đóng góp này giống như một người Úc không được giảm giá bất cứ khoản thanh toán nào.

 

NHỮNG DỊCH VỤ KHÁC

Dịch vụ Phúc lợi với mỗi dịch vụ¹
Phẫu thuật cấy bộ phận giả như trình bày chi tiết trong danh mục Bộ Phận Giả của Bộ Y Tế Chính Phủ Úc 100%
Dịch Vụ Cấp Cứu
– khi cần nhập viện để điều trị y tế
HOẶC
– để điều trị khẩn cấp
Không được bảo hiểm sử dụng thường xuyên.
100% chi phí cho phương tiện chuyên chở

 

¹Chi phí là phần do các cơ quan y tế Tiểu Bang và Lãnh Thổ xác định cho các dịch vụ mà một bệnh nhân không phải công dân Úc phải chi trả

²Giới hạn là những khoản tối đa có thể thanh toán theo một hợp đồng bảo hiểm 12 tháng tiêu chuẩn và cân xứng theo thời gian bảo hiểm trong hợp đồng. Giới hạn áp dụng cho mỗi người chừng nào phúc lợi chưa được sử dụng đến mức tối đa theo một Hợp Đồng Bảo Hiểm Gia Đình.

NHỮNG GÌ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM?

Những dịch vụ không được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm của bạn

 1. Những dịch vụ do bác sỹ vật lý trị liệu, chuyên gia nắn xương, chuyên gia nắn khớp, chuyên gia liệu pháp thiên nhiên cung cấp hoặc bất cứ dịch vụ đi kèm nào khác.
 2. Dược phẩm, chất kích thích hoặc những phương pháp điều trị khác không được một bác sỹ kê đơn hoặc không có trong chương trình PBS.
 3. Các chi phí nha khoa hoặc nhãn khoa.
 4. Khoản đồng chi trả bạn phải thanh toán theo luật pháp Úc hoặc do nhà cung cấp có phi phí vượt quá Lệ Phí trong Danh Mục Phúc Lợi Y Tế Medicare.
 5. Các dịch vụ y tế hoặc bệnh viện phát sinh trong bất cứ trường hợp nào được liệt kê như một khoản Ngoại Trừ Thông Thường.

Phúc lợi không được thanh toán đối với:

 1. các dịch vụ và việc điều trị đưa ra trong chương trình sinh sản được hỗ trợ, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thụ tinh trong ống nghiệm;
 2. việc điều trị được thực hiện bên ngoài nước Úc, bất kể trường hợp có liên kết với một khóa nghiên cứu hay không và bao gồm quá trình điều trị cần thiết trong lúc tới Úc hoặc xuất phát từ Úc;
 3. việc điều trị được sắp đặt trước khi Du Học Sinh hoặc Người Phụ Thuộc tới Úc;
 4. việc điều trị được thực hiện cho một Người Phụ Thuộc hoặc Du Học Sinh trong mười hai tháng đầu sau khi tới Úc trong đó việc điều trị là dành cho một tình trạng y tế có từ trước khi tới Úc. Trường hợp không được hưởng phúc lợi này không áp dụng nếu có chứng nhận của một Y Bác Sỹ, và chúng tôi chấp nhận, là Người Phụ Thuộc hoặc Du Học Sinh cần điều trị khẩn cấp hoặc điều trị do tình trạng đe dọa tới tính mạng tại Úc. Chúng tôi sẽ không rút lại chấp thuận của mình một cách vô cớ;
 5. khi đơn xin Thị Thực Du Học do một người đang ở tại Úc làm, người mà trước đó không có Thị Thực Du Học, việc điều trị được thực hiện cho Người Phụ Thuộc hoặc Du Học Sinh trong mười hai tháng đầu tiên sau khi mua bảo hiểm OSHC trong đó việc điều trị là dành cho một tình trạng y tế có từ trước khi mua bảo hiểm OSHC. Trường hợp không được hưởng phúc lợi này không áp dụng nếu có chứng nhận của một Y Bác Sỹ, và chúng tôi chấp nhận, là Người Phụ Thuộc hoặc Du Học Sinh cần điều trị khẩn cấp hoặc điều trị do tình trạng đe dọa tới tính mạng tại Úc. Chúng tôi sẽ không rút lại chấp thuận của mình một cách vô cớ;
 6. việc điều trị những tình trạng nối tiếp hoặc tàn tật phát sinh trực tiếp từ những tình trạng hoặc tàn tật được áp dụng theo điều khoản phụ (d) và (e) sẽ được xem xét theo những tiêu chuẩn của điều khoản phụ (d) và (e) một cách tương ứng;
 7. việc điều trị đối với một bệnh trạng liên quan tới việc mang thai cho một Người Phụ Thuộc hoặc Du Học Sinh trong đó thị thực của Du Học Sinh ít hơn 3 tháng. Trường hợp không được hưởng phúc lợi này không áp dụng khi Người Phụ Thuộc hoặc Du Học Sinh tới Úc bằng thị thực trước đó và toàn bộ thời gian ở tại Úc liên tục là 3 tháng hoặc lâu hơn, nghĩa là việc mang thai không bị coi là tình trạng có từ trước. Nếu một Du Học Sinh có một thị thực từ trước với thời hạn dưới 3 tháng lấy được một Thị Thực Du Học mới để tăng thời gian ở lại Úc của họ lên 3 tháng hoặc nhiều hơn thì trường hợp không được hưởng phúc lợi này chấm dứt bắt đầu từ ngày thông qua thị thực thứ hai và việc mang thai
  không bị coi là tình trạng có từ trước;
 8. việc di chuyển của một Người Phụ Thuộc hoặc Du Học Sinh vào hoặc ra khỏi nước Úc trong mọi trường hợp;
 9. phẫu thuật thẩm mỹ không bắt buộc.

 

CÓ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI KHÔNG?

NHỮNG BỆNH TRẠNG CÓ TỪ TRƯỚC

Thời gian chờ đợi cho một Bệnh Trạng Có Từ Trước là 12 tháng tính từ ngày bạn tới Úc, hoặc ngày thị thực du học của bạn được cấp, tùy theo điều kiện nào đến sau. Trong suốt thời gian 12 tháng này, bạn không thể yêu cầu bồi hoàn đối với bất cứ chi phí nào liên quan tới tình trạng ốm, đau yếu, tàn tật hoặc bệnh tật (hoặc tình trạng nối tiếp liên quan tới việc ốm, đau yếu, tàn tật hoặc bệnh tật này) mà bạn gặp phải từ bất cứ thời điểm nào trước khi bạn tới Úc, hoặc trước ngày thị thực du học của bạn được cấp, tùy theo điều kiện nào đến sau.

 

KHI NÀO TÔI BẮT ĐẦU ĐƯỢC BẢO HIỂM?

Đối với hầu hết học sinh bắt đầu nhập học, bảo hiểm của bạn được sắp đặt thông qua cơ sở đào tạo của bạn trước khi bạn tới Úc và bạn được bảo hiểm ngay khi tới Úc.

Đối với những học sinh tiếp tục học (những người đã ở Úc được một thời gian), bạn được bảo hiểm cho tới ngày hết hạn được ghi trên thẻ thành viên của bạn. Vui lòng kiểm tra xem bạn đã có thẻ thành viên hay chưa và biết rõ ngày hết hạn để bạn có thể duy trì bảo hiểm của mình.

 

HỆ THỐNG CHĂM SÓC Y TẾ CỦA ÚC

Nước Úc có một hệ thống chăm sóc y tế giúp công dân Úc, Tân Tây Lan hoặc những người có thị thực cư trú vĩnh viễn tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế. Bộ phận chính của hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia có tên gọi là “Medicare”. Medicare cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao, giá cả hợp lý và dễ dàng tiếp cận tới cho tất cả mọi công dân Úc, thông thường miễn phí ở điểm dịch vụ.

Medicare bảo hiểm các lĩnh vực về chi phí y tế, bệnh viện và dược phẩm, nhưng không bảo hiểm chi phí cho bệnh viện tư nhân, nha khoa, nhãn khoa và các dịch vụ tương tự. Medicare không bảo hiểm đối với dịch vụ xe cứu thương khẩn cấp hoặc cho phương tiện chuyên chở tới bệnh viện.

Việc bạn hiểu rõ về hệ thống chăm sóc y tế của Úc là rất quan trọng. Nếu bạn hiểu hệ thống chăm sóc y tế tại Úc, bạn sẽ có thể tiếp cận việc điều trị tốt nhất và hiệu quả nhất cho mình.

 

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ GHI HÓA ĐƠN TRỰC TIẾP LÀ GÌ?

Goto Top

OSHC Worldcare đã thiết lập những bố trí đặc biệt cho các thành viên của chúng tôi với nhiều nhà cung cấp dịch vụ y tế nhằm ghi hóa đơn trực tiếp cho chúng tôi đối với khoản chi phí được bảo hiểm trong hóa đơn của bạn. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần xuất trình thẻ thành viên OSHC Worldcare có hiệu lực của mình – vì vậy hãy bảo đảm bạn luôn mang theo thẻ thành viên có hiệu lực của mình.

Một số nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể tính một khoản lệ phí “thiếu hụt” nho nhỏ khi cung cấp dịch vụ, nhưng phần còn lại của hóa đơn sẽ được OSHC Worldcare chi trả trực tiếp.

Bạn có thể tìm thấy Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Ghi Hóa Đơn Trực Tiếp ở gần nơi bạn ở nhất trực tuyến tại đây, bằng cách đăng nhập vào phần Học Sinh của trang này.

 

TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU CẦN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ Y TẾ?

Hãy báo cho OSHC Worldcare ngay theo số điện thoại 1800 651 349 nếu bạn được nhận vào điều trị tại bệnh viện.

Bác Sỹ Đa Khoa

Nếu bạn không ở trong tình trạng điều trị y tế khẩn cấp, điểm liên lạc đầu tiên là một bác sỹ đa khoa (GP) hoặc trung tâm y tế/sức khỏe tại địa phương.

Bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ tại trung tâm y tế địa phương của mình. Một số dịch vụ sẵn có là:

 • Y khoa tổng thể: kiểm tra toàn diện cơ thể, kiểm tra bệnh (xét nghiệm máu), kiểm tra da, tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bỏ thuốc lá, kiểm tra huyết áp
 • Kiểm tra và điều trị những vấn đề sức khỏe và chấn thương
 • Dịch vụ sơ cứu khi cần
 • Khám nghiệm chẩn đoán đơn giản: có nhiều xét nghiệm – trong đó có thử thai bằng nước tiểu, xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra huyết áp, xét nghiệm đường trong máu
 • Sức khỏe phụ nữ: tư vấn tránh thai, xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung, kiểm tra sức khỏe giới tính, tư vấn và thử thai, kiểm tra vú
 • Sức khỏe nam giới: kiểm tra sức khỏe giới tính, kiểm tra tuyến tiền liệt
 • Tư vấn sức khỏe: bao gồm tư vấn các vấn đề sức khỏe và tư vấn các vấn đề cá nhân
 • Giới thiệu tới các dịch vụ chuyên khoa

Bạn cần phải làm hẹn để gặp bác sỹ của mình

Để giảm thiểu chi phí y tế của bạn, bạn nên tới một trung tâm y tế hoặc bác sỹ đa khoa ghi hóa đơn trực tiếp cho OSHC Worldcare. Bạn có thể tìm thấy nhà cung cấp dịch vụ y tế ghi hóa đơn trực tiếp ở gần nơi bạn ở nhất bằng cách đăng nhập vào phần Học Sinh của trang này. Bạn chỉ phải xuất trình thẻ thành viên OSHC Worldcare hợp lệ của mình, và hóa đơn cho phần được bảo hiểm trong dịch vụ của bạn sẽ được gửi trực tiếp tới cho OSHC Worldcare.

Nếu bạn muốn gặp một bác sỹ khác, bạn có thể tìm thấy một danh sách tên bác sỹ, địa chỉ và số điện thoại trong Niêm Giám Điện Thoại Vàng, L-Z, trong phần Bác Sỹ – Chỉ Dẫn ở Khu Vực Địa Phương (Medical Practitioners – Locality Guide) để biết trung tâm y tế gần nhất ở khu vực ngoại ô của bạn. Bạn có thể cần phải thanh toán hóa đơn, và gửi yêu cầu bồi hoàn tới OSHC Worldcare để lấy lại khoản phúc lợi của bạn.

Điều Trị Tai Nạn và Cấp Cứu

Mọi bệnh viện công đều có bộ phận Cấp Cứu và Tai Nạn 24/24 giờ nơi bạn có thể nhận được trợ giúp sau giờ làm việc và vào những ngày cuối tuần. Tại một bệnh viện công, nếu bạn tới bộ phận bệnh nhân ngoại trú, tai nạn hoặc cấp cứu, bạn có thể cần phải đợi một thời gian dài để gặp bác sỹ trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp.

Những bệnh nhân có tình trạng nghiêm trọng và khẩn cấp nhất sẽ được kiểm tra và điều trị trước tiên. Bạn chỉ nên sử dụng những dịch vụ này trong tình huống khẩn cấp.

Những người chờ đợi ở khu vực cấp cứu được kiểm tra và điều trị tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe. Những bệnh nhân có tình trạng khẩn cấp nhất sẽ được kiểm tra và điều trị trước tiên. Nếu bạn tới bộ phận cấp cứu trong tình trạng sức khỏe không thực sự nghiêm trọng, bạn có thể cần phải đợi để gặp một bác sỹ.

Điều Trị Tại Bệnh Viện

Nếu bạn được chuyển tới bệnh viện để tiến hành điều trị, bạn phải liên hệ ngay với OSHC Worldcare theo số 1800 651 349. Bạn sẽ cần cung cấp cho OSHC Worldcare thông tin chi tiết về việc điều trị và nằm viện của mình. Sau đó chúng tôi sẽ có thể xác nhận bảo hiểm của bạn và hỗ trợ bạn trong việc bố trí thanh toán cho bệnh viện.

Vào Bệnh Viện Công

Thông thường, OSHC Worldcare bảo hiểm toàn bộ chi phí bạn nằm viện và điều trị dưới dạng bệnh nhân nội trú ở trong một phòng chung của một bệnh viện công. Là một bệnh nhân tại bệnh viện công, bác sỹ của bạn sẽ được bệnh viện chỉ định. Sau khi bạn ra viện, việc chăm sóc bạn sẽ được thực hiện ở một phòng khám cho bệnh nhân ngoại trú, một trong những phòng khám tư của bác sỹ chuyên khoa trong bệnh viện hoặc bạn sẽ được chuyển tới bác sỹ đa khoa tại địa phương của mình.

Vào Bệnh Viện Tư Nhân

Bạn có thể chọn điều trị tại một bệnh viện tư nhân. OSHC Worldcare sẽ đóng góp phúc lợi vào chi phí điều trị và phòng ở chung. Nếu bạn là bệnh nhân tại bệnh viện tư, bạn có thể phải thanh toán mọi khoản chêng lệch giữa chi phí cho bác sỹ của bạn và chi phí trong danh mục, chi phí này được các cơ quan y tế Tiểu Bang và Lãnh Thổ xác định đối với những dịch vụ chi trả cho một bệnh nhân không phải là công dân Úc.

Dịch Vụ Y Tế Tư Nhân và Bác Sỹ Chuyên Khoa

Sau lần khám bệnh đầu tiên với bác sĩ của mình, nếu bạn yêu cầu thêm dịch vụ điều trị hoặc chăm sóc chuyên khoa, bác sỹ của bạn sẽ giới thiệu bạn tới một bác sỹ chuyên khoa.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI YÊU CẦU BỒI HOÀN?

Nếu bạn tự trả những chi phí y tế tại Úc, có hai cách để bạn yêu cầu bồi hoàn:

TRỰC TUYẾN

 1. Làm theo hướng dẫn từng bước một để yêu cầu bồi hoàn
 2. Ghi lại số tham chiếu yêu cầu bồi hoàn khi gửi yêu cầu bồi hoàn trực tuyến, và viết số đó lên mặt sau của tất cả những hóa đơn và/hoặc biên lai gốc của bạn
 3. 3. Gửi hóa đơn và/hoặc biên lai gốc tới
  OSHC Worldcare
  Locked Bag 3001
  Toowong QLD 4066

QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

 1. Lấy một mẫu yêu cầu bồi hoàn từ:
  – cơ sở đào tạo của bạn
  – tải xuống www.oshcworldcare.com.au
 2. Điền đầy đủ vào mẫu yêu cầu bồi hoàn và gửi kèm theo những hóa đơn và/hoặc biên lai gốc của bạn
 3. Gửi mẫu yêu cầu bồi hoàn và hóa đơn và/hoặc biên lai gốc tới
  OSHC Worldcare
  Locked Bag 3001
  Toowong QLD 4066

Việc giữ lại một bản sao của tất cả hóa đơn và biên lai và số tham chiếu yêu cầu bồi hoàn của bạn là rất quan trọng.

Để có thể yêu cầu bồi hoàn được, bạn phải gửi:

 • Tất cả Hóa Đơn và/hoặc Biên Lai Gốc và
 • Bất cứ giấy tờ nào khác có liên quan

Có những phong bì đã trả bưu phí và ghi sẵn địa chỉ để bạn có thể dễ dàng gửi tất cả giấy tờ tới cho OSHC Worldcare. Phong bì có tại cơ sở đào tạo của bạn hoặc bạn có thể yêu cầu bằng cách liên hệ với OSHC Worldcare.

 

TÔI CÓ THỂ TỚI ĐÂU ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP?

 

KHU VỰC TỰ PHỤC VỤ

Một số cơ sở đào tạo có một Khu Vực Tự Phục Vụ của OSHC Worldcare tại đó các thành viên có thể sử dụng:

 • Các thông tin hữu ích về OSHC Worldcare trong đó có mẫu đơn yêu cầu bồi hoàn, phong bì đã trả bưu phí và thông tin mới
 • Máy tính có website liên kết trực tiếp tới www.oshcworldcare.com.au
 • Một đường dây điện thoại chuyên dụng để quay số trực tiếp tới OSHC Worldcare

ĐẠI DIỆN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

OSHC Worldcare có các Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng có mặt tại Khu Vực Tự Phục Vụ của Sinh Viên Học Sinh và các cơ sở đào tạo vào nhiều thời điểm khác nhau trong tuần. Họ có thể giúp bạn trả lời mọi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình.

Hãy tìm thông tin về Đại Diện của OSHC Worldcare tại Văn Phòng Quốc Tế của trường bạn.

QUA ĐIỆN THOẠI

Nếu cơ sở đào tạo của bạn không có Khu Vực Tự Phục Vụ hoặc Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng, bạn có thể lấy tất cả những thông tin tương tự trên website này, hoặc gọi tới 13 OSHC (13 6742) để được chỉ dẫn hữu ích và thân thiện.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI ĐÓNG MỚI BẢO HIỂM OSHC CỦA MÌNH?

Nếu bảo hiểm OSHC của bạn hết hạn trước khi thị thực du học của bạn hết hiệu lực, bạn có trách nhiệm bảo đảm phải đóng mới bảo hiểm OSHC của mình.

Bạn có thể đóng mới hợp đồng bảo hiểm của mình:

 • Trực tuyến tại www.oshcworldcare.com.au thẻ tín dụng của mình
 • Tại học sở
  Một số cơ sở đào tạo có thể thu phí bảo hiểm OSHC của bạn và gửi tới cho OSHC Worldcare. OSHC Worldcare cũng có máy EFTPOS tại học sở ở một số cơ sở đào tạo. Khi bạn đóng mới bảo hiểm OSHC của mình, thẻ thành viên mới sẽ tự động được gửi cho bạn.
 • Qua Đường Bưu Điện
  Gửi một bưu phiếu hoặc chi phiếu qua đường bưu điện, kèm theo một mẫu đơn xin/đóng mới.

Nếu bạn cần xin gia hạn hoặc xin Thị Thực Du Học mới, bạn sẽ cần chứng minh với Bộ Di Trú rằng bạn có bảo hiểm OSHC.

 

ĐIỀU GÌ XẢ RA NẾU TÔI QUÊN ĐÓNG MỚI BẢO HIỂM OSHC CỦA MÌNH?

Bạn có trách nhiệm bảo đảm bảo hiểm OSHC của mình luôn có hiệu lực.

Nếu bạn để hợp đồng bảo hiểm của mình mất hiệu lực trong khi đang có thị thực du học, và bạn muốn đóng mới bảo hiểm OSHC của mình trong suốt thời hạn của thị thực du học, bạn phải đóng phí bảo hiểm cho khoảng thời gian mất hiệu lực. Sẽ không có khoản phúc lợi nào được thanh toán cho yêu cầu bồi hoàn trong suốt thời gian mất hiệu lực bảo hiểm OSHC của bạn.

 

TÔI CHUẨN BỊ VỀ NHÀ TRONG KỲ NGHỈ, TÔI CÓ THỂ TẠM DỪNG TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CỦA MÌNH KHÔNG?

 

OSHC Worldcare đưa ra chính sách “Tạm Dừng Ngày Nghỉ” cho những người mua bảo hiểm rời khỏi Úc trong vòng trên 30 ngày trong quá trình mua bảo hiểm OSHC Worldcare của họ.

Để áp dụng Tạm Dừng Ngày Nghỉ:

 • Bạn phải xuất trình hợp đồng bảo hiểm OSHC Worldcare CÓ HIỆU LỰC khi xin “Tạm Dừng Ngày Nghỉ”
 • Nếu hợp đồng bảo hiểm OSHC Worldcare của bạn hết hạn trong khi bạn vắng mặt, bạn phải đóng mới bảo hiểm và có hiệu lực vào ngày hết hạn trước khi bạn có thể xin “Tạm Dừng Ngày Nghỉ”
 • Bạn phải ra khỏi nước Úc trong thời gian 30 ngày hoặc nhiều hơn
 • Bạn phải nộp đơn xin “Tạm Dừng Ngày Nghỉ” trong vòng 30 ngày sau khi bạn quay trở lại Úc

Để nộp đơn xin gia hạn hợp đồng bảo hiểm của bạn với OSHC Worldcare, hãy liên hệ với Đại Diện của OSHC Worldcare của địa phương bạn tại học sở hoặc gọi cho chúng tôi theo số 13 OSHC (13 6742). Bạn phải liên hệ với OSHC Worldcare trong vòng 30 ngày sau khi quay trở lại Úc để nộp đơn xin gia hạn tư cách thành viên của bạn.

Muốn có thêm thông tin hãy xem Trang Thông Tin “Tạm Dừng Ngày Nghỉ

 

TÔI CHUẨN BỊ RỜI KHỎI NƯỚC ÚC VÀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM OSHC CỦA TÔI CHƯA KẾT THÚC, TÔI CÓ THỂ LẤY LẠI TIỀN KHÔNG?

OSHC Worldcare sẽ trả lại (một phần hoặc hoàn toàn) lệ phí bảo hiểm của bạn nếu:

 • bạn đã trả lệ phí cho OSHC và đã không tới Úc để nhập học
 • thị thực du học của bạn không được gia hạn hoặc bị hủy
 • bạn phải dừng học tập và rời khỏi Úc trước khi kết thúc thời gian ở lại được cho phép vì những lý do ngoài tầm kiểm soát
 • bạn kết thúc học sớm và chuẩn bị rời khỏi nước Úc
 • bạn được cấp tình trạng cư trú vĩnh viễn tại Úc
 • bạn ký hợp đồng bảo hiểm OSHC với một nhà cung cấp khác

OSHC Worldcare sẽ không trả lại lệ phí bảo hiểm cho những khoảng thời hạn dưới một tháng.

OSHC LÀ GÌ? Bảo hiểm du học sinh (OSHC) là dịch vụ bảo hiểm y tế bảo hiểm cho các chi phí: Điều trị y tế bên ngoài bệnh viện Điều trị y tế trong bệnh viện Dược Phẩm Kê Đơn Hỗ trợ xe cứu thương khẩn cấp TẠI SAO DU HỌC SINH CẦN CÓ BẢO HIỂM OSHC? Yều Cầu Thị ThựcBộ Di Trú yêu cầu tất cả những người có thị thực du học duy trì mua bảo hiểm OSHC trong suốt thời gian họ ở tại Úc. Điều kiện 8501 – Duy trì mua bảo hiểm OSHC là…

Review Overview

User Rating: 4.9 ( 1 votes)
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*