Học phí du học Úc

Phụ thuộc vào trường và cấp độ học tập bạn chọn.

Đối với một sinh viên quốc tế, học phí phải được thanh toán trước khi bạn đi học. Trong quá trình học sẽ phát sinh thêm những phụ phí bao gồm tài liệu học tập và việc sử dụng cơ sở vật chất của trường.

 • Đào tạo cử nhân: $ 15.000 đến $ 33,000
 • Đào tạo Thạc sỹ: $ 20.000 đến $ 37.000
 • Đào tạo Tiến sỹ: $ 14.000 đến $ 37.000

Tất cả chi phí tính theo năm, đơn vị đô la Úc.

 

Chi phí sinh hoạt:

Đây là 1 phần quan trọng trong việc chuẩn bị tài chính nó liên quan đến sinh sống và học tập tại Úc. Tất cả được tính theo đô la Úc.

Thuê nhà:

 • Nhà trọ và Nhà nghỉ – $ 80 đến $ 135/tuần
 • Phòng thuê chung – $ 70 đến $ 250/ tuần
 • Trong khuôn viên trường – $ 80 đến $ 250/ tuần
 • Ở nhà người bản xứ – $ 110 đến $ 270/tuần
 • Cho thuê – $ 100 đến $ 400/ tuần
 • Trường nội trú – $ 10.000 đến $ 20.000/ năm

Chi phí sinh hoạt khác

 • Tạp phẩm và ăn uống bên ngoài- $ 80 đến $ 200/tuần
 • Gas, điện – $ 60 đến $ 100/ tuần
 • Điện thoại và Internet – $ 20 đến $ 50/tuần
 • Giao thông công cộng – $ 10 đến $ 50/ tuần
 • Giải trí – $ 50 đến $ 100/tuần