Home » Uncategorized » Khái quát về loại hình visa tay nghề tại Úc

Khái quát về loại hình visa tay nghề tại Úc

Trong một số bài viết trước, Báo Úc có trình bày sơ lược về các loại thị thực du học tại Úc, cũng như một số thị thực việc làm sau tốt nghiệp hoặc một số cập nhật mới nhất của chính phủ Úc đối với chương trình Di dân có Tay nghề.

Trong bài viết này Báo Úc tiếp tục đề cập khái quát các loại thị thực tay nghề tại Úc, nhắc lại một số điều chỉnh của chính phủ cũng như so sánh một số yếu tố cơ bản giữa các thị thực thuộc nhóm này.

 

Một số điều chỉnh về loại thị thực của chính phủ Úc trước đây

Chính phủ Úc đã đưa ra một số thay đổi đối với chương trình di dân diện tay áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2012. Những thay đổi này bao gồm việc đưa ra ba loại thị thực mới và ngừng nhận hồ sơ một số loại thị thực hiện hành.

 

Thay đổi này là một phần trong việc cải cách di dân diện tay nghề mà chính Phủ Úc đã thông báo từ ngày 08/02/2010 nhằm đảm bảo chương trình di dân diện tay nghề sẽ đáp ứng được những thay đổi của thị trường lao động ở Úc.

 

Ba loại thị thực mới được áp dụng từ 01/07/2012:

·        Subclass 189 (tay nghề độc lập)

·        Subclass 190 (tay nghề có bảo lãnh)

·        Subclass 489 (tay nghề vùng miền – tạm trú)

 

Không phân biệt nơi cư trú của đương đơn. Những cá nhân có ý định di dân đã được mời nộp hồ sơ thông qua chương trình Lựa Chọn Kĩ Năng có thể đang cư trú trong hoặc ngoài nước Úc tại thời điểm nộp hồ sơ và khi thị thực được xét duyệt.

 

Thị thực 887 (kĩ năng vùng miền) được đổi thành thị thực 489 (kĩ năng). Visa 485 (du học sinh mới tốt nghiệp) và 476 (du học sinh ngành kĩ thuật) vẫn không thay đổi.

Các quy định về cư trú trong hoặc ngoài nước Úc vẫn giữ nguyên đối với thị thực 476, 485 và 887.

 

Các điều kiện cơ bản (subclass 189, 190 và 489)

 

Áp dụng điều kiện mới về việc mời nộp hồ sơ

Những cá nhân có ý định di cư sẽ phải nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng theo chương trình Lựa Chọn Kỹ Năng (SkillSelect) để được mời nộp hồ sơ.

 

Nới lỏng các điều kiện về nơi cư trú

Dù đang cư trú trong hoặc ngoài nước Úc, những cá nhân có ý định di cư cùng các thành viên phụ thuộc trong gia đình đều có thể nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng để được mời nộp hồ sơ, tiến hành nộp hồ sơ và đợi xét duyệt.

 

Xóa bỏ điều kiện về việc học tập hoặc đang làm việc tại Úc

Yêu cầu về việc học tập hoặc đang làm việc tại Úc được xóa bỏ, tuy nhiên, yếu tố này vẫn tiếp tục được giữ lại trong thang điểm đánh giá (Bảng bên dưới).

 

Nhóm điểm Mô tả Điểm số
Độ tuổi 18-24 25
25-32 30
33-39 25
40-44 15
45-49 0
Khả năng Anh ngữ IELTS 6.0 0
IELTS 7.0 10
IELTS 8.0 20
Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan 1 năm kinh nghiệm (trong 2 năm gần nhất) 5
3 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) 10
5 năm kinh nghiệm (trong 7 năm gần nhất) 15
Kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan 3 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) 5
5 năm kinh nghiệm (trong 7 năm gần nhất) 10
8 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất) 15
Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại nước ngoài) Bằng nghề ở nước ngoài hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng cử nhân và Thạc sỹ 15
Tiến sỹ 20
Học tập tại Úc Có học tập tại Úc trên 2 năm 5
Ngôn ngữ cộng đồng 5
Vợ/chồng đi theo 5
Hoàn thành năm chuyên tu 5
Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho visa 176) 5
Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân(dành cho visa 475) 10
Học tập tại vùng ít dân 5

 

Các quy định cơ bản

Chương trình thị thực mới giữ lại phần lớn các điều kiện cơ bản của chương trình di dân diện tay nghề hiện nay

·        Dưới 50 tuổi

·        Đạt trình độ thông thạo Anh ngữ tối thiểu

·        Đạt các yêu cầu về sức khỏe, lý lịch và các giá trị nền tảng của Quốc gia Úc.

 

Điều kiện về ngành nghề

Các điều kiện về ngành nghề vẫn là trọng điểm của chương trình thị thực mới. Các cá nhân có ý định di dân muốn nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng theo chương trình Lựa Chọn Kĩ Năng phải chứng tỏ được ngành nghề nằm trong Danh Sách Ngành Nghề Được Định Cư tại Úc (SOL) tại thời điểm được mời nộp hồ sơ. Đương đơn phải làm các thẩm định ngành nghề phù hợp cho nghề nghiệp đã chỉ định trước khi nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng.

 

Nếu được mời nộp hồ sơ xin thị thực, đương đơn phải làm các thẩm định ngành nghề phù hợp cho nghề nghiệp đã chỉ định trước thời điểm được mời nộp hồ sơ.

 

Các diện thị thực mới cần lưu ý

 

Thị thực 189 (tay nghề độc lập)

Thị thực 189 hướng đến các đối tượng đang tìm kiếm thị thực thường trú theo diện tay nghề độc lập. Những đối tượng này bao gồm những cá nhân không cần doanh nghiệp, gia đình hoặc chính phủ tiểu bang, vùng lãnh thổ bảo trợ. Điều kiện của diện thị thực này:

 

·        Được mời nộp hồ sơ

·        Chứng minh ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được phép định cư

·        Dưới 50 tuổi

·        Được thẩm định ngành nghề phù hợp

·        Đạt trình độ thông thạo Anh ngữ tối thiểu

·        Đạt số điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm di trú.

 

Thị thực 190 (Tay nghề có bảo lãnh)

Thị thực 190 hướng đến các đối tượng đã được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ bảo lãnh và đang tìm kiếm một thị thực thường trú. Điều kiện của diện thị thực này:

 

·        Được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định/bảo lãnh

·        Được mời nộp hồ sơ

·        Chứng minh ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được phép định cư

·        Dưới 50 tuổi

·        Được thẩm định ngành nghề phù hợp

·        Đạt trình độ thông thạo Anh ngữ tối thiểu

·        Đạt số điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm di trú.

 

Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang bao gồm việc các đương đơn có ý định di cư nộp đơn xin chính phủ tiểu bang bảo lãnh trước khi nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng hoặc nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng và chỉ rõ nguyện vọng được chính phủ một tiểu bang/vùng lãnh thổ cụ thể bảo lãnh. Chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ sẽ trực tiếp bảo lãnh cho các cá nhân có ý muốn định cư thông qua chương trình Lựa Chọn Kĩ Năng SkillSelect.

 

Thị thực 489 (Tay nghề vùng miền)

Thị thực 489 hướng đến những đối tượng có ý định di cư có nguyện vọng được gia đình hoặc chính phủ tiểu bang bảo lãnh. Thị thực này là thị thực tạm trú 4 năm, người được cấp thị thực có thể sống và làm việc tại một vùng miền cụ thể ở Úc. Với khoảng thời gian trên người được cấp thị thực sẽ có cơ hội để đạt yêu cầu đạt ra theo visa thường trú 887. Điều kiện của diện thị thực này:

 

·        Được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định

·        Được mời nộp hồ sơ

·        Chứng minh ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được phép định cư

·        Dưới 50 tuổi

·        Được thẩm định ngành nghề phù hợp

·        Đạt trình độ thông thạo Anh ngữ tối thiểu

·        Đạt số điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm di trú.

·        Nơi đến sinh sống nằm trong các vùng ít dân.

 

Chú ý:

Một trong những sự thay đổi quan trọng của chương trình Di Dân Tay Nghề cho năm tài chính 2014-2015 là sự giới hạn mức trần nghề nghiệp sẽ không còn áp dụng đối với loại visa 190 hay visa 489 do chính quyền tiểu bang, lãnh địa đề cử/bảo lãnh.

 

Giới hạn mức trần nghề nghiệp này sẽ chỉ áp dụng đối với Visa Tay Nghề Độc Lập 189 (independent Skilled Visa) và VisaTay Nghề Vùng Miền 489 được người thân là công dân Úc bảo lãnh.

 

Để nắm rõ thêm thông tin, quý bạn đọc có thể theo dõi chi tiết tại bài viết này.

 

Một số lưu ý đối với đương đơn đang ở Úc trước ngày 01/07/2012

Các đương đơn đang ở Úc trước ngày 01/07/2012 được tiếp tục xin một trong các loại visa dưới đây:

 

1.    Visa 885 – Tay nghề độc lập (nội địa)

2.    Visa 886 – Tay nghề có bảo lãnh (nội địa)

3.    Visa 887 – Tay nghề vùng miền (nội địa)

4.    Visa 487 – Tay nghề vùng miền có bảo lãnh (nội địa – tạm trú)

5.    Visa 485 – Du học sinh mới tốt nghiệp (nội địa – tạm trú)

 

Bảng dưới đây so sánh các điều kiện cơ bản nhất của các loại visa nói trên.

Điều kiện

Visa 885

Visa 886

Visa 887

Visa 487

Visa 485

Loại visa

Thường trú

Thường trú

Thường trú

Tạm trú

Tạm trú

Độ tuổi tối đa

49

49

49

49

49

Số điểm IELTS tối thiểu

6.03

6.03

Không cần

6.04

6.03

Cần bảo lãnh của tiểu bang hoặc người thân

Không

Không

Không

 

Ghi chú:

1.    Đối với Visa 885, 886 và 485, điểm IELTS đòi hỏi ít nhất 6.0 cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

2.    Đối với Visa 487, điểm IELTS đòi hỏi ít nhất 6.0 trung bình cho cả 4 kỹ năng.

 

 

Quy trình xử lý hồ sơ định cư theo diện tay nghề tại Úc

Bước 1: Đương đơn nộp hồ sơ xin thẩm định tay nghề với Hiệp hội thẩm định tay nghề tại Úc. Mỗi Hiệp hội nghề nghiệp có một quy định khác nhau. Một số hiệp hội đòi hỏi phải có điểm IELTS đi kèm hồ sơ thẩm định (như nghề kỹ sư, kế toán). Một số hiệp hội không đòi hỏi điểm IELTS. Quá trình này kéo dài từ khoảng 3 tháng.

 

Bước 2: Đương đơn nộp Đơn Bày tỏ nguyện vọng (SkillSelect) hoặc xin bảo lãnh của chính phủ tiểu bang.

 

Bước 3: Đương đơn có thể nộp hồ sơ xin visa với Bộ di trú Úc. Quá trình này kéo dài từ 1-3 năm tùy theo ngành nghề của đương đơn có nhu cầu cần gấp tại Úc hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*