Home » Nên Xem » KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VISA DIỆN BA MẸ KHÔNG ĐÓNG TIỀN VÀ DIỆN GIA ĐÌNH KHÁC

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VISA DIỆN BA MẸ KHÔNG ĐÓNG TIỀN VÀ DIỆN GIA ĐÌNH KHÁC

2014-15: KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VISA DIỆN BA MẸ KHÔNG ĐÓNG TIỀN VÀ DIỆN GIA ĐÌNH KHÁC

Theo Bộ Di Trú Úc DIBP, trong chương trình nhập cư mới nhất 2014-15, sẽ có nhiều visa được cấp hơn cho diện đoàn tụ các thân nhân gần gũi trong gia đình, người phối ngẫu và trẻ em và ba mẹ có đóng tiền. Những chỗ trống cho các loại visa này được lấy từ các visa diện Gia Đình Khác và diện Ba Mẹ Không Đóng Tiền để duy trì sự cân bằng của chương trình.

Có lẽ các văn bản về sự thay đổi này đã được đưa ra trong một thời gian dài vì thời gian dài chờ đợi xét duyệt cho visa diện Ba Mẹ Không Đóng Tiền và diện “Gia Đình Khác” (bao gồm thân nhân cao tuổi phụ thuộc, người chăm sóc, thành viên cuối cùng trogn gia đình).

Ngân sách năm 2014-2015 đã chỉ ra rõ ràng rằng các diện visa này sẽ chấm dứt trong thời gian gần nhất. Sự thay đồi này có thể xảy ra trước hoặc vào cuối năm tài chính này.

Theo Ngân sách này, “Visa diện gia đình sẽ tái tập trung vào đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của việc đoàn tụ các thân nhân trong gia đình. Sẽ có thêm visa được cấp cho diện người phối ngẫu và trẻ em vì việc chấm dứt nộp hồ sơ xin visa mới diện Gia Đình Khác và Ba mẹ (không đóng tiền). Việc này cũng sẽ giúp cho việc xét duyệt những hồ sơ hiện có nhanh hơn”.

Một khi diện visa này không còn, mỗi người trong hồ sơ ba mẹ được dự kiến sẽ đóng một số tiền đáng kể khi nộp đơn. Cùng với lệ phí nộp đơn, số tiền này có thể tăng lên đến khoảng $50,000. Bộ Di Trú chưa đưa ra ngày cụ thể sẽ bắt đầu ngừng nhận hồ sơ xin visa diện này.

Vì vậy sẽ không có gì bất ngờ nếu Bộ Di Trú sẽ nhận được rất nhiều hồ sơ diện này trong vài tuần tới vì các hồ sơ xin visa đã nộp có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này, mặc dù cũng chưa có thông tin chi tiết nào được đưa ra.

2014-15: KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VISA DIỆN BA MẸ KHÔNG ĐÓNG TIỀN VÀ DIỆN GIA ĐÌNH KHÁC Theo Bộ Di Trú Úc DIBP, trong chương trình nhập cư mới nhất 2014-15, sẽ có nhiều visa được cấp hơn cho diện đoàn tụ các thân nhân gần gũi trong gia đình, người phối ngẫu và trẻ em và ba mẹ có đóng tiền. Những chỗ trống cho các loại visa này được lấy từ các visa diện Gia Đình Khác và diện Ba Mẹ Không Đóng Tiền để duy trì sự cân bằng của chương trình. Có lẽ các văn bản…

Review Overview

User Rating: 4.7 ( 1 votes)
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*