Home » Tin tức nước ÚC – Tin tức trong ngày mới nhất ở Australia

Tin tức nước ÚC – Tin tức trong ngày mới nhất ở Australia

Các Loại Bridging Visa của Úc được Cấp Như Nào ?

Lệ Phí Cho Visa Bảo Lãnh Parner Đến Úc Ở Mức Cực Cao : $6,865

Visa chờ tại Úc(Bridging visa) là gì? Có mấy loại & được cấp như thế nào? Bridging visa là gì ? (Visa chờ) Theo thuật ngữ của luật di trú Úc, Bridging là một loại visa chờ.  Loại visa này đơn giản là visa tạm thời cho phép bạn ở lại Úc trong một thời gian nhất định trong khi ...

Read More »