Home » Chính Sách Du Học & Định Cư Tại Tasmania

Chính Sách Du Học & Định Cư Tại Tasmania

Hướng Dẫn Xin Visa 190 Bang Tasmania – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Xin Visa 190

Visa 190 Tasmania - Hướng Dẫn Xin Visa 190 Bang Tasmania

Trong bài viết này bọn mình xin được chia sẽ kinh nghiệp của bạn Thu Hoai Mai về cách chuẩn bị và nộp xin visa 190 của bang Tasmania. 📍📍📍📍📍Tips để apply State nomination visa subclass 190- Category 1 Tasmanian Graduate. 📍📍📍📍📍 . . 🐕Background 🐕của mình là tốt nghiệp kế toán sau đó học khóa diploma 1 năm ở RGIT và ...

Read More »

Chia Sẻ Cách Thi Lấy Bằng Lái Xe Tại Tasmania

Chĩa Sẻ Cách Thi Lấy Bằng Lái Xe Tại Tasmania

Xin chào anh chị em và bạn bè, mình vừa soạn xong một số thông tin tổng quát về cách thức chấm thi, phần thi và mình cũng xin trả lời câu hỏi của một số bạn đã inbox mình. Xin phép được trả lời câu hỏi trước: Bằng ở Tas gồm những loại gì và thời gian lên bằng ...

Read More »