Home » Tin tức nước ÚC - Tin tức trong ngày mới nhất ở Australia » Luật Úc » Bang NSW mở lại chương trình skilled visa 190 giai đoạn 2014-2015

Bang NSW mở lại chương trình skilled visa 190 giai đoạn 2014-2015

Chính phủ Tiểu bang NSW đã  mở lại Kế Hoạch Nhập Cư của Tiểu Bang từ 14/07/2014. Điều này có nghĩa rằng người xin visa có thể nộp đơn xin bảo lãnh với chính quyền tiểu bang NSW cho Visa 190 (PR)– Tay Nghề Bảo Lãnh.

Cũng cần nhắc lại, chính quyền bang NSW đã đóng cửa cho việc bảo lãnh loại visa PR này đã từ tháng 12 năm 2013.  Vì vậy, đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người quan tâm đến loại visa này. Visa 190 là một PR visa rất thuận lợi, đương đơn có thể trở thành thường trú nhân, và cho phép họ sống bất cứ nơi nào trong khu vực nhà nước NSW đề cử (bao gồm cả Sydney).

 

CÁC ĐỢT NỘP ĐƠN

Tiểu bang NSW sẽ có bốn đợt nộp đơn trong năm tài chánh 2014/15. Trong mỗi đợt, tối đa là 1000 hồ sơ sẽ được chính quyền NSW chấp thuận và được đề cử. Bốn đợt này sẽ mở vào các ngày như sau:

·      14/7/2014

·      14/10/2014

·      19/1/2015

·      14/4/2015

Tại thời điểm này, chính quyền bang NSW dự đoán rằng mỗi đợt nhận hồ sơ sẽ kéo dài từ 4-6 tuần. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể ngắn hơn, tùy thuộc vào số lượng các hồ sơ nhận được.

 

Chúng tôi đề nghị rằng các bạn nào cảm thấy mình hội đủ điều kiện nên chuẩn bị để nộp ngay sau khi bắt đầu mỗi đợt để tránh thất vọng.

 

DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC NSW BẢO LÃNH

Chính quyền NSW đã thông báo rằng họ sẽ mở rộng danh sách ngành nghề của họ và bao gồm tất cả các ngành nghề trong Danh sách Di Dân Tay Nghề hiện nay (SkilledOccupations List SOL).

 

Tại thời điểm này, chúng tôi dự kiến rằng tất cả các ngành nghề cho việc đề cử của chính quyền NSW trong năm tài chính 2014-2015 cũng sẽ được thông báo sớm. Chính quyền NSW đã nhấn mạnh rằng họ có thể sửa đổi và điều chỉnh Danh Sách Nghề Được Bang NSW Bảo Lãnh trong suốt cả năm 2014-15, căn cứ vào các danh mục nghề nghiệp nhận được.

 

THỜI GIAN DUYỆT XÉT HỒ SƠ

Chính quyền NSW thông báo rằng thời gian xét duyệt hồ sơ xin sự bảo lãnh của NSW sẽ là 12 tuần.

 

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN (ONLINE APLICATION)

Chính quyền NSW sẽ chỉ chấp nhận các hồ sơ xin chính quyền bang NSW bảo lãnh nếu các hồ sơ này được nộp tại hệ thống trực tuyến mới của họ. Tuy nhiên, họ cũng sẽ có thể yêu cầu nộp các giấy tờ bản gốc như các trường hợp trước đây.

 

VẬN MAY PR CHO CÁC BẠN SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ÚC

Việc mở lại Chương trình Đề Cử/Bảo Lãnh của chính quyền bang NSW – Visa 190 là một lợi ích lớn lao và cơ hội PR tuyệt vời cho các bạn sinh viên Việt Nam, hay các cựu sinh viên đã tốt nghiệp tại Úc,  hay các bạn đã có sẵn Skill Assessment và IELTS 6.0.

 

Chúng tôi đề nghị các bạn nên chuẩn bị vận may PR của mình ngay từ bây giờ. Nếu không, thì cũng nên chuẩn bị đầy đủ trước ngày bắt đầu của mỗi đợt nhận hồ sơ xin bảo lãnh như đã trình bày trên đây để tránh thất vọng.

 

KẾT LUẬN: LÀM SAO ĐỂ CÓ PR?

Việc nhận được sự đề cử/bảo lãnh của tiểu bang/vùng lãnh thổ tại Úc, trên lý thuyết, mọi chuyện có vẻ đơn giản.

 

Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại! Để thành công trong việc nhận được sự đề cử của tiểu bang NSW, bạn phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn khác nhau để chứng minh và thuyết phục chính quyền NSW: Tại sao bạn xứng đáng hơn mấy chục ngàn ứng viên khác nhau trên thế giới cũng đang nhắm đến sự bảo lãnh của tiểu bang NSW?

 

Những ứng viên này có thể có trình độ chuyên môn cao, khả năng tiếng Anh, cơ hội việc làm, khả năng hội nhập và sự cống hiến vào nền kinh tế, đất nước Úc vượt xa bạn.

 

Các tiêu chí của từng tiểu bang/vùng lãnh thổ thay đổi liên tục và nhiều tiểu bang có hạn ngạch nghề nghiệp, có nghĩa là vị trí có sẵn có thể sẽ nhanh chóng hết trong năm.

 

Nên nhớ, các nước như Việt Nam và Trung Quốc hiện nay vẫn nằm trong danh sách mà Bộ Di Trú Liên Bang Úc liệt kê là những nước thuộc diện “High-Risk” countries. Và đương nhiên, những ứng viên thuộc công dân của những nước này không thể nào được đánh giá tốt hơn các ứng viên từ các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh Quốc hay Singapore!

 

Chìa khoá thành công là làm sao các bạn có thể xin được sự Bảo Lãnh của bang NSW.

 

Chắc chắn bản thân bạn có thể tự làm điều này, nhưng cơ hội thành công rất thấp.

 

Vậy làm sao để chuẩn bị một bộ hồ sơ xin sự Bảo Lãnh của NSW? Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Mọi chuyện có vẻ rất đơn giản trên lý thuyết hay trên các nguồn thông tin đại chúng, nhưng trên thực tế thì phức tạp vô cùng.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*