Home » Nên Xem » 5 Câu hỏi liên quan đến Visa lao động Úc 457 và việc xin PR

5 Câu hỏi liên quan đến Visa lao động Úc 457 và việc xin PR

1. Nếu visa 457 hết hạn thì tôi phải làm gì vì visa 457 đã bị hủy:

Nếu visa 457 của bạn hết hạn, bạn có thể xin visa lao động 482 để tiếp tục ở lại Úc làm việc. Để xin được visa lao động 482, bạn cần đáp ứng được điều kiện của visa này, và có đơn đề cử được chấp nhận.

2. Tôi đã nộp visa trước ngày 19/04/2017 và được cấp visa sau đó, ngành của tôi không còn nằm trong danh sách trung hạn, vậy tôi có được xin PR không?

Theo luật di trú Úc hiện tại, những hồ sơ nộp trước ngày 19/04/2017 và được cấp visa sau đó thì sẽ được xin PR sau khi làm việc cho chủ 2 năm.

3. Tôi nộp visa 457 trước ngày 19/04/2017 và được cấp visa 457 sau đó, vậy tôi phải làm 2 năm hay 3 năm mới có thể xin PR?

Bạn chỉ cần làm việc 2 năm cho chủ là có thể xin PR theo luật cũ. Vì visa của bạn đã nộp trước ngày 19/04/2017. Tuy nhiên, bạn không được thay đổi ngành nghề, và phải làm việc cùng một chủ bảo lãnh. Nếu bạn đổi chủ hoặc thay đổi ngành nghề thì thời gian xin PR sẽ được tính lại từ đầu.

4. Nếu tôi đổi chủ bảo lãnh, tôi cần phải làm gì khi visa 457 đã bị hủy bỏ:

Nếu visa 457 của bạn còn hạn, bạn đổi chủ bảo lãnh và vẫn làm ngành nghề cũ, bạn có thể xin nomination (đơn đề cử) mới của visa TSS 482 visa mà không cần phải nộp lại visa 457.

5. Đổi chủ bảo lãnh có ảnh hưởng đến việc xin vào PR của tôi không?

Đổi chủ bảo lãnh sẽ ảnh hưởng đến việc xin PR của bạn. Nếu đổi chủ bảo lãnh, thời gian làm việc của bạn sẽ được tính lại từ đầu. Điều này có nghĩa là thời gian bạn làm việc cho chủ bảo lãnh cũ sẽ không được tính vào thời gian 2 hoặc 2 năm để xin PR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*